Регистри

# Title Категория Post date
1 Регистър за разпоредителните сделки по ЗОС на имоти общинска собственост през 2017 г. Регистри 4 Jan 2018 - 21:59
2 Публичен регистър на издадените заповеди на главния архитект до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48
3 Публичен регистър на одобрените проекти - ПУП, ИПУП до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:48
4 Публичен регистър на разрешените за изработване проекти - ПУП, ИПУП до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:47
5 Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи до 30.09.2017 г. Регистри 10 Oct 2017 - 17:46
6 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ Регистри 10 Oct 2017 - 17:46
7 Регистър продажби 2017 Регистри 7 Jun 2017 - 16:37
8 Решение №24 на Административен Съд Регистри 11 Apr 2017 - 21:36
9 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Регистри 16 Mar 2017 - 07:28
10 Публичен регистър за разпоредителни сделки по ЗОС на имоти общинска собственост в Община Дулово през 2016 г. Регистри 18 Jan 2017 - 10:35
11 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2015 г. Регистри 6 Aug 2016 - 08:26
12 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2016 г. Регистри 6 Aug 2016 - 08:25
13 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2015 г. Регистри 15 Jul 2015 - 18:26
14 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2014 г. Регистри 5 Jun 2015 - 08:09
15 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2014 г. изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС Регистри 20 Dec 2014 - 16:01
16 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2014 г. изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС Регистри 28 Aug 2014 - 17:07
17 Регистър на продадени общински недвижими имоти през 2013г. Регистри 18 Feb 2014 - 10:56
18 Регистър на извършените продажби на общински имоти в Община Дулово през 2012г. Регистри 22 Oct 2012 - 15:09