Регистри

# Title Категория Post date
1 Решение №24 на Административен Съд Регистри 11 Apr 2017 - 21:36
2 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Регистри 16 Mar 2017 - 07:28
3 Публичен регистър за разпоредителни сделки по ЗОС на имоти общинска собственост в Община Дулово през 2016 г. Регистри 18 Jan 2017 - 10:35
4 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2015 г. Регистри 6 Aug 2016 - 08:26
5 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2016 г. Регистри 6 Aug 2016 - 08:25
6 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2015 г. Регистри 15 Jul 2015 - 18:26
7 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2014 г. Регистри 5 Jun 2015 - 08:09
8 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2014 г. изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС Регистри 20 Dec 2014 - 16:01
9 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителните сделки по ЗОС с имоти общинска собственост в Община Дулово, през 2014 г. изготвен на основание чл.41 ал.4 ЗОС Регистри 28 Aug 2014 - 17:07
10 Регистър на продадени общински недвижими имоти през 2013г. Регистри 18 Feb 2014 - 10:56
11 Регистър на извършените продажби на общински имоти в Община Дулово през 2012г. Регистри 22 Oct 2012 - 15:09