Общински съвет

# Title Категория Post date
1 Решения по Протокол № 31 Решения 13 Apr 2018 - 08:30
2 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Проекти-наредби 31 Mar 2018 - 08:17
3 Проект на Наредба № 3 Проекти-наредби 26 Mar 2018 - 16:30
4 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 23 Mar 2018 - 10:56
5 Решения по Протокол № 30 Решения 13 Mar 2018 - 07:31
6 С В И К В А М ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 21 Feb 2018 - 14:11
7 Решения по Протокол № 29 Решения 31 Jan 2018 - 17:55
8 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 31 Jan 2018 - 17:51
9 ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Jan 2018 - 20:15
10 Решения по Протокол № 28 Решения 2 Jan 2018 - 13:31
11 С П Р А В К А Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 2 Jan 2018 - 13:30
12 Решения по Протокол № 27 Решения 16 Dec 2017 - 09:32
13 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -15.12.2017 Наредби 16 Dec 2017 - 09:31
14 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 11 Dec 2017 - 20:02
15 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 11 Dec 2017 - 20:00
16 ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 8 Dec 2017 - 16:37
17 Наредба № 27 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания на територията на община Дулово Наредби 29 Nov 2017 - 17:49
18 НАРЕДБА № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2017 Наредби 29 Nov 2017 - 17:48
19 Решения по Протокол №26 от 28.11.2017 Решения 29 Nov 2017 - 17:48
20 СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 29 Nov 2017 - 09:18