Общински съвет

# Title Категория Post date
1 У В Е Д О М Л Е Н И Е Проекти-наредби 17 Nov 2017 - 13:24
2 Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово Съобщения 17 Nov 2017 - 12:47
3 Решения от 25-то заседание Решения 6 Nov 2017 - 15:27
4 НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания, на територията на община Дулово Наредби 1 Nov 2017 - 17:48
5 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 26 Oct 2017 - 13:30
6 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-РЕГИСТРИ Общински съвет 10 Oct 2017 - 17:31
7 Решения от 24 заседание на Общински Съвет Дулово Решения 5 Oct 2017 - 16:09
8 Решения от 23-то заседание на ОбС Решения 29 Sep 2017 - 17:21
9 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 18 Sep 2017 - 19:23
10 Решения прот.22 от 23.08.2017 Решения 5 Sep 2017 - 08:58
11 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 16 Aug 2017 - 18:56
12 Решения 21-2017 Решения 28 Jul 2017 - 13:25
13 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 20 Jul 2017 - 17:09
14 Програма за околна среда Оперативен план 20 Jul 2017 - 17:07
15 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 17 Jul 2017 - 19:42
16 Решения 20-2017 Решения 11 Jul 2017 - 08:01
17 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 27 Jun 2017 - 11:16
18 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 17 Jun 2017 - 08:58
19 Наредба № 12 Наредби 9 Jun 2017 - 12:41
20 Решения 19-2017 Решения 7 Jun 2017 - 16:39