Общински съвет

# Title Категория Post date
1 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 18 Mar 2019 - 11:36
2 Решения от 42-то заседание на ОбС-Дулово Решения 5 Mar 2019 - 11:56
3 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Feb 2019 - 17:34
4 Решения 41-2019 Решения 10 Feb 2019 - 09:18
5 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци 01.01.2019 Наредби 8 Feb 2019 - 17:47
6 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 21 Jan 2019 - 13:18
7 Съобщение Съобщения 11 Jan 2019 - 12:18
8 Решения 40-2018 Решения 3 Jan 2019 - 10:42
9 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Dec 2018 - 16:10
10 Решения по протокол №39 Решения 10 Dec 2018 - 18:41
11 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТОРЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Nov 2018 - 14:49
12 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО ПК по ЗПУКИ 1 Nov 2018 - 17:36
13 Решения 38-2018 Решения 1 Nov 2018 - 17:34
14 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 29 Oct 2018 - 12:25
15 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Съобщения 22 Oct 2018 - 10:29
16 Решения по Протокол № 37 Решения 17 Oct 2018 - 10:29
17 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 26 Sep 2018 - 10:11
18 Доклад на Комисията за избор на съдебни заседатели Съобщения 24 Sep 2018 - 13:50
19 Общински съвет-Дулово, удължава срока на процедурата за определяне на 25 броя съдебни заседатели към Районен съд - Дулово Съобщения 5 Sep 2018 - 12:36
20 Решения по Протокол № 36 Решения 3 Sep 2018 - 18:02