Общински съвет

# Title Категория Post date
1 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщения 13 May 2019 - 13:09
2 Решения 44-2019 Решения 2 May 2019 - 17:48
3 Решения 43-2019 Решения 10 Apr 2019 - 10:15
4 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ ПК по КОНПИ 4 Apr 2019 - 12:15
5 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 18 Mar 2019 - 11:36
6 Решения от 42-то заседание на ОбС-Дулово Решения 5 Mar 2019 - 11:56
7 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Feb 2019 - 17:34
8 Решения 41-2019 Решения 10 Feb 2019 - 09:18
9 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци 01.01.2019 Наредби 8 Feb 2019 - 17:47
10 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 21 Jan 2019 - 13:18
11 Съобщение Съобщения 11 Jan 2019 - 12:18
12 Решения 40-2018 Решения 3 Jan 2019 - 10:42
13 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Dec 2018 - 16:10
14 Решения по протокол №39 Решения 10 Dec 2018 - 18:41
15 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТОРЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 19 Nov 2018 - 14:49
16 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО ПК по ЗПУКИ 1 Nov 2018 - 17:36
17 Решения 38-2018 Решения 1 Nov 2018 - 17:34
18 С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 29 Oct 2018 - 12:25
19 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Съобщения 22 Oct 2018 - 10:29
20 Решения по Протокол № 37 Решения 17 Oct 2018 - 10:29