Общински съвет

# Title Категория Post date
21 ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Докладни 22 Apr 2017 - 07:52
22 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Наредби 11 Apr 2017 - 19:16
23 РЕШЕНИЯ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово проведено на 31.03.2017 год. Решения 6 Apr 2017 - 17:02
24 С В И К В А М СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 24 Mar 2017 - 15:00
25 ШЕСТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 23 Feb 2017 - 17:14
26 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 14 Feb 2017 - 17:11
27 Решения от 15-то заседание на ОбС-Дулово Решения 5 Feb 2017 - 09:22
28 С В И К В А М ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 25 Jan 2017 - 19:22
29 Решения на ОС Дулово по протокол 14 от 28.12.2016г. Решения 5 Jan 2017 - 16:09
30 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 3 Jan 2017 - 18:09
31 УВЕДОМЛЕНИЕ Правилник за дейността 29 Dec 2016 - 08:27
32 ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 28 Dec 2016 - 09:14
33 Решения на ОС Дулово от тринадесетото заседание Решения 10 Dec 2016 - 09:09
34 ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Nov 2016 - 16:58
35 Решения по протокол № 12 от 25.10.2016г. Решения 1 Nov 2016 - 18:08
36 НАРЕДБА №26 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 4 Oct 2016 - 19:26
37 НАРЕДБА №18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово Наредби 4 Oct 2016 - 19:19
38 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово Наредби 4 Oct 2016 - 19:10
39 РЕШЕНИЯ 11-2016г. Решения 4 Oct 2016 - 19:00
40 С В И К В А М ЕДИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 20 Sep 2016 - 22:00