Общински съвет

# Title Категория Post date
21 СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 29 Nov 2017 - 09:18
22 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 24 Nov 2017 - 09:17
23 Съобщение Съобщения 21 Nov 2017 - 23:45
24 У В Е Д О М Л Е Н И Е Проекти-наредби 17 Nov 2017 - 13:24
25 Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово Съобщения 17 Nov 2017 - 12:47
26 Решения от 25-то заседание Решения 6 Nov 2017 - 15:27
27 НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания, на територията на община Дулово Наредби 1 Nov 2017 - 17:48
28 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 26 Oct 2017 - 13:30
29 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-РЕГИСТРИ Общински съвет 10 Oct 2017 - 17:31
30 Решения от 24 заседание на Общински Съвет Дулово Решения 5 Oct 2017 - 16:09
31 Решения от 23-то заседание на ОбС Решения 29 Sep 2017 - 17:21
32 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 18 Sep 2017 - 19:23
33 Решения прот.22 от 23.08.2017 Решения 5 Sep 2017 - 08:58
34 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 16 Aug 2017 - 18:56
35 Решения 21-2017 Решения 28 Jul 2017 - 13:25
36 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 20 Jul 2017 - 17:09
37 Програма за околна среда Оперативен план 20 Jul 2017 - 17:07
38 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 17 Jul 2017 - 19:42
39 Решения 20-2017 Решения 11 Jul 2017 - 08:01
40 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 27 Jun 2017 - 11:16