Общински съвет

# Title Категория Post date
21 Решения от 24 заседание на Общински Съвет Дулово Решения 5 Oct 2017 - 16:09
22 Решения от 23-то заседание на ОбС Решения 29 Sep 2017 - 17:21
23 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 18 Sep 2017 - 19:23
24 Решения прот.22 от 23.08.2017 Решения 5 Sep 2017 - 08:58
25 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 16 Aug 2017 - 18:56
26 Решения 21-2017 Решения 28 Jul 2017 - 13:25
27 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 20 Jul 2017 - 17:09
28 Програма за околна среда Оперативен план 20 Jul 2017 - 17:07
29 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 17 Jul 2017 - 19:42
30 Решения 20-2017 Решения 11 Jul 2017 - 08:01
31 С В И К В А М ДВАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 27 Jun 2017 - 11:16
32 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 17 Jun 2017 - 08:58
33 Наредба № 12 Наредби 9 Jun 2017 - 12:41
34 Решения 19-2017 Решения 7 Jun 2017 - 16:39
35 Решение на Административен съд 42 Решения 2 Jun 2017 - 07:43
36 С В И К В А М ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 23 May 2017 - 13:35
37 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Наредби 15 May 2017 - 14:32
38 УВЕДОМЛЕНИЕ Докладни 9 May 2017 - 14:19
39 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 2 May 2017 - 12:31
40 НАРЕДБА №25 Наредби 2 May 2017 - 12:29