Общински съвет

# Title Категория Post date
21 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 31 Jan 2018 - 17:51
22 ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 17 Jan 2018 - 20:15
23 Решения по Протокол № 28 Решения 2 Jan 2018 - 13:31
24 С П Р А В К А Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 2 Jan 2018 - 13:30
25 Решения по Протокол № 27 Решения 16 Dec 2017 - 09:32
26 НАРЕДБА № 11 за ОАМТЦУ -15.12.2017 Наредби 16 Dec 2017 - 09:31
27 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 11 Dec 2017 - 20:02
28 УВЕДОМЛЕНИЕ Съобщения 11 Dec 2017 - 20:00
29 ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 8 Dec 2017 - 16:37
30 Наредба № 27 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и лицата с увреждания на територията на община Дулово Наредби 29 Nov 2017 - 17:49
31 НАРЕДБА № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество-2017 Наредби 29 Nov 2017 - 17:48
32 Решения по Протокол №26 от 28.11.2017 Решения 29 Nov 2017 - 17:48
33 СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове Проекти-наредби 29 Nov 2017 - 09:18
34 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Съобщения 24 Nov 2017 - 09:17
35 Съобщение Съобщения 21 Nov 2017 - 23:45
36 У В Е Д О М Л Е Н И Е Проекти-наредби 17 Nov 2017 - 13:24
37 Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово Съобщения 17 Nov 2017 - 12:47
38 Решения от 25-то заседание Решения 6 Nov 2017 - 15:27
39 НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионери и лица с увреждания, на територията на община Дулово Наредби 1 Nov 2017 - 17:48
40 С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 26 Oct 2017 - 13:30