Общински съвет

# Title Категория Post date
41 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 17 Jun 2017 - 08:58
42 Наредба № 12 Наредби 9 Jun 2017 - 12:41
43 Решения 19-2017 Решения 7 Jun 2017 - 16:39
44 Решение на Административен съд 42 Решения 2 Jun 2017 - 07:43
45 С В И К В А М ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Оперативен план 23 May 2017 - 13:35
46 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Наредби 15 May 2017 - 14:32
47 УВЕДОМЛЕНИЕ Докладни 9 May 2017 - 14:19
48 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 2 May 2017 - 12:31
49 НАРЕДБА №25 Наредби 2 May 2017 - 12:29
50 Р Е Ш Е Н И Е № 246 от 25.04.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28
51 Р Е Ш Е Н И Е № 216 от 28.02.2017 година Решения 2 May 2017 - 12:28
52 ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Докладни 22 Apr 2017 - 07:52
53 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Наредби 11 Apr 2017 - 19:16
54 РЕШЕНИЯ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово проведено на 31.03.2017 год. Решения 6 Apr 2017 - 17:02
55 С В И К В А М СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 24 Mar 2017 - 15:00
56 ШЕСТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 23 Feb 2017 - 17:14
57 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 14 Feb 2017 - 17:11
58 Решения от 15-то заседание на ОбС-Дулово Решения 5 Feb 2017 - 09:22
59 С В И К В А М ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Решения 25 Jan 2017 - 19:22
60 Решения на ОС Дулово по протокол 14 от 28.12.2016г. Решения 5 Jan 2017 - 16:09