Общински съвет

# Title Категория Post date
61 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово, област Силистра Общински съвет 8 Feb 2016 - 08:43
62 П Р О Т О К О Л № 4 26.01.2016 година Общински съвет 5 Feb 2016 - 18:47
63 Община Дулово обявява, че започва набирането на документи за длъжност „Медицинска сестра” или „медицински фелдшер” Стратегия за развитие на социалните услуги 22 Jan 2016 - 16:53
64 П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2016г. Общински съвет 19 Jan 2016 - 17:11
65 ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 18 Jan 2016 - 16:23
66 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – Кмет на Община Дулово Общински съвет 15 Jan 2016 - 16:15
67 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 14 Jan 2016 - 16:23
68 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Общински съвет 14 Jan 2016 - 07:46
69 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 3 23.12.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:46
70 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:34
71 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:27
72 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:33
73 ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА за оспорвани актове на Общински съвет Дулово Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:30
74 ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 16 Dec 2015 - 17:14
75 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 10 Dec 2015 - 15:43
76 Али Сюлюш Халим Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:26
77 Асен Нечев Радев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:25
78 Бахар Мехмед Шефкед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:24
79 Бейтула Сейфи Мехмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:23
80 Билгин Басри Ахмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:22