Общински съвет

# Title Категория Post date
81 С В И К В А М СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, което ще се проведе на 26.04.2016 год. /вторник/ от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината Общински съвет 21 Apr 2016 - 12:34
82 П Р О Т О К О Л № 6 29.03.2016 година Общински съвет 12 Apr 2016 - 18:05
83 С В И К В А М ШЕСТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 22 Mar 2016 - 17:29
84 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово Общински съвет 14 Mar 2016 - 18:42
85 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от д-р Юксел Осман Ахмед Кмет на Община Дулово Общински съвет 10 Mar 2016 - 19:16
86 П Р О Т О К О Л № 5 22.02.2016 година Решения 1 Mar 2016 - 13:13
87 С В И К В А М ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 15 Feb 2016 - 18:22
88 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 9 Feb 2016 - 19:10
89 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово, област Силистра Общински съвет 8 Feb 2016 - 08:43
90 П Р О Т О К О Л № 4 26.01.2016 година Общински съвет 5 Feb 2016 - 18:47
91 Община Дулово обявява, че започва набирането на документи за длъжност „Медицинска сестра” или „медицински фелдшер” Стратегия за развитие на социалните услуги 22 Jan 2016 - 16:53
92 П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2016г. Общински съвет 19 Jan 2016 - 17:11
93 ЧЕТВЪРТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 18 Jan 2016 - 16:23
94 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – Кмет на Община Дулово Общински съвет 15 Jan 2016 - 16:15
95 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 14 Jan 2016 - 16:23
96 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Общински съвет 14 Jan 2016 - 07:46
97 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 3 23.12.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:46
98 РЕШЕНИЯ по П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:34
99 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 12 Jan 2016 - 17:27
100 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:33