Общински съвет

# Title Категория Post date
81 Гюнеш Ремзи Хамза Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
82 Денчо Маринов Йорданов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:18
83 Джихан Джихатрин Джевдет Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:16
84 Джюнейд Севджан Вахид Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:15
85 Ерай Кязим Кадир Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:13
86 Ердинч Сюлейман Мухсин Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:12
87 Касим Неджми Сали Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:11
88 Маргарита Георгиева Ранчева Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:10
89 Марин Христов Малчев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:09
90 Нермин Неджмидинов Бакиев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:07
91 Нигяр Фикретова Музаферова-Байрям Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:06
92 Нурсевен Митхат Борисова Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:05
93 Пембе Рамис Аптула Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:04
94 Рефие Наджи Мехмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:02
95 Сезгин Рамис Галиб Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:01
96 Сали Назми Сали Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:00
97 Спасимир Дечев Иванов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:59
98 Тунджай Мехмед Рамадан Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:58
99 Хюсеин Ешреф Джелил Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:57
100 Юмджегюл Сунай Акиф Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 12:56