Общински съвет

# Title Категория Post date
121 Бейджан Фикрет Исмаил Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:48
122 Валентин Киров Костадинов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:47
123 Гюлстун Али Алекбер Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:46
124 Гюрджан Хасан Рахми Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:45
125 Гюрсел Реджеб Феим Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:36
126 Димитър Диянов Димитров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:35
127 Динчер Зифула Закир Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:34
128 Ейсел Билян Али Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:33
129 Ехлима Хихат Ехлиман Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:32
130 Емилия Добрева Кралева Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:31
131 Закир Сюлейман Хасан Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:30
132 Миъхат Талят Юмер Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:29
133 Мерсин Мухсин Юсуф Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:28
134 Невзад Хакъ Ибрям Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:26
135 Нихат Мехмед Сали Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:25
136 Петър Димитров Иванов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:24
137 Самет Вадет Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:23
138 Себахтин Шакироф Давудов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:21
139 Сертел Зейнал Кьосе Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:20
140 Стоян Неделчев Тодоров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:19