Общински съвет

# Title Категория Post date
141 Себахтин Шакироф Давудов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:21
142 Сертел Зейнал Кьосе Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:20
143 Стоян Неделчев Тодоров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:19
144 Турхан Халид Мустафа Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:18
145 Юксел Осман Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:15
146 Юмер Февзи Мехмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:14
147 Юксел Бедри Хакъ Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:09
148 П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 27 Nov 2015 - 13:17
149 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО МАНДАТ 2015-2019 Комисии към Общински съвет 25 Nov 2015 - 18:15
150 В Дулово ще се проведе второто заседание на Общинския съвет Общински съвет 19 Nov 2015 - 17:58
151 ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 17 Nov 2015 - 17:42
152 ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО Общински съвет 13 Nov 2015 - 14:50
153 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 13 Nov 2015 - 14:47
154 Насрочено е първото заседание на ОбС Дулово Общински съвет 6 Nov 2015 - 13:43
155 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:07
156 НАРЕДБА № 14 за реда и условията за поемане на общински дълг Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:06
157 П Р О Т О К О Л № 41 29.09.2015 година Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:05
158 Община Дулово обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата и осигуряване приветливия вид на населените места на територията на Община Дулово Общински съвет 2 Sep 2015 - 07:41
159 Решения от 40-ТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския Съвет Общински съвет 1 Sep 2015 - 13:41
160 Докладни Записки Докладни 19 Aug 2015 - 10:41