Общински съвет

# Title Категория Post date
141 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:07
142 НАРЕДБА № 14 за реда и условията за поемане на общински дълг Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:06
143 П Р О Т О К О Л № 41 29.09.2015 година Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:05
144 Община Дулово обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата и осигуряване приветливия вид на населените места на територията на Община Дулово Общински съвет 2 Sep 2015 - 07:41
145 Решения от 40-ТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския Съвет Общински съвет 1 Sep 2015 - 13:41
146 Докладни Записки Докладни 19 Aug 2015 - 10:41
147 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 19 Aug 2015 - 10:36
148 П Р О Т О К О Л № 39 28.07.2015 година Общински съвет 7 Aug 2015 - 07:21
149 ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 Jul 2015 - 19:03
150 ДОКЛАДНИ Общински съвет 25 Jun 2015 - 15:26
151 ТРИДЕСЕТ И ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 Jun 2015 - 15:17
152 Изявление на Кмета на Община Дулово Общински съвет 8 May 2015 - 17:18
153 Решения 37-2015 Общински съвет 7 May 2015 - 13:32
154 ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 28 Apr 2015 - 10:43
155 Решения 36-2015 Общински съвет 9 Apr 2015 - 17:17
156 36-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД Общински съвет 26 Mar 2015 - 08:27
157 С П И С Ъ К НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015/2019 Общински съвет 26 Mar 2015 - 08:15
158 Решения по Протокол №35 Общински съвет 23 Feb 2015 - 19:17
159 ПОКАНА Общински съвет 9 Feb 2015 - 14:01
160 Решения по Протокол №34 Решения 4 Feb 2015 - 10:40