Общински съвет

# Title Категория Post date
141 Закир Сюлейман Хасан Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:30
142 Миъхат Талят Юмер Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:29
143 Мерсин Мухсин Юсуф Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:28
144 Невзад Хакъ Ибрям Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:26
145 Нихат Мехмед Сали Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:25
146 Петър Димитров Иванов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:24
147 Самет Вадет Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:23
148 Себахтин Шакироф Давудов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:21
149 Сертел Зейнал Кьосе Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:20
150 Стоян Неделчев Тодоров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:19
151 Турхан Халид Мустафа Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:18
152 Юксел Осман Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:15
153 Юмер Февзи Мехмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:14
154 Юксел Бедри Хакъ Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:09
155 П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 27 Nov 2015 - 13:17
156 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОбС ДУЛОВО МАНДАТ 2015-2019 Комисии към Общински съвет 25 Nov 2015 - 18:15
157 В Дулово ще се проведе второто заседание на Общинския съвет Общински съвет 19 Nov 2015 - 17:58
158 ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 17 Nov 2015 - 17:42
159 ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО Общински съвет 13 Nov 2015 - 14:50
160 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 13 Nov 2015 - 14:47