Общински съвет

# Title Категория Post date
141 ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 Jul 2015 - 19:03
142 ДОКЛАДНИ Общински съвет 25 Jun 2015 - 15:26
143 ТРИДЕСЕТ И ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 Jun 2015 - 15:17
144 Изявление на Кмета на Община Дулово Общински съвет 8 May 2015 - 17:18
145 Решения 37-2015 Общински съвет 7 May 2015 - 13:32
146 ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 28 Apr 2015 - 10:43
147 Решения 36-2015 Общински съвет 9 Apr 2015 - 17:17
148 36-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД Общински съвет 26 Mar 2015 - 08:27
149 С П И С Ъ К НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015/2019 Общински съвет 26 Mar 2015 - 08:15
150 Решения по Протокол №35 Общински съвет 23 Feb 2015 - 19:17
151 ПОКАНА Общински съвет 9 Feb 2015 - 14:01
152 Решения по Протокол №34 Решения 4 Feb 2015 - 10:40
153 ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 20 Jan 2015 - 18:26
154 П О К А Н А Общински съвет 20 Jan 2015 - 18:25
155 Докладни Общински съвет 15 Jan 2015 - 08:43
156 Решения 33-2014 Общински съвет 30 Dec 2014 - 21:08
157 ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС -19.12.2014Г Общински съвет 17 Dec 2014 - 08:45
158 ПОКАНА Общински съвет 17 Dec 2014 - 08:43
159 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2015г. Общински съвет 11 Dec 2014 - 07:52
160 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШЕНИЯ 32 ЗАСЕДАНИЕ Общински съвет 9 Dec 2014 - 12:59