Общински съвет

# Title Категория Post date
161 П Р О Т О К О Л № 1 09.11.2015 година Общински съвет 13 Nov 2015 - 14:47
162 Насрочено е първото заседание на ОбС Дулово Общински съвет 6 Nov 2015 - 13:43
163 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:07
164 НАРЕДБА № 14 за реда и условията за поемане на общински дълг Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:06
165 П Р О Т О К О Л № 41 29.09.2015 година Общински съвет 9 Oct 2015 - 08:05
166 Община Дулово обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата и осигуряване приветливия вид на населените места на територията на Община Дулово Общински съвет 2 Sep 2015 - 07:41
167 Решения от 40-ТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския Съвет Общински съвет 1 Sep 2015 - 13:41
168 Докладни Записки Докладни 19 Aug 2015 - 10:41
169 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 19 Aug 2015 - 10:36
170 П Р О Т О К О Л № 39 28.07.2015 година Общински съвет 7 Aug 2015 - 07:21
171 ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 Jul 2015 - 19:03
172 ДОКЛАДНИ Общински съвет 25 Jun 2015 - 15:26
173 ТРИДЕСЕТ И ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 Jun 2015 - 15:17
174 Изявление на Кмета на Община Дулово Общински съвет 8 May 2015 - 17:18
175 Решения 37-2015 Общински съвет 7 May 2015 - 13:32
176 ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 28 Apr 2015 - 10:43
177 Решения 36-2015 Общински съвет 9 Apr 2015 - 17:17
178 36-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД Общински съвет 26 Mar 2015 - 08:27
179 С П И С Ъ К НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015/2019 Общински съвет 26 Mar 2015 - 08:15
180 Решения по Протокол №35 Общински съвет 23 Feb 2015 - 19:17