Общински съвет

# Title Категория Post date
161 Димитър Диянов Димитров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:35
162 Динчер Зифула Закир Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:34
163 Ейсел Билян Али Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:33
164 Ехлима Хихат Ехлиман Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:32
165 Емилия Добрева Кралева Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:31
166 Закир Сюлейман Хасан Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:30
167 Миъхат Талят Юмер Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:29
168 Мерсин Мухсин Юсуф Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:28
169 Невзад Хакъ Ибрям Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:26
170 Нихат Мехмед Сали Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:25
171 Петър Димитров Иванов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:24
172 Самет Вадет Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:23
173 Себахтин Шакироф Давудов Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:21
174 Сертел Зейнал Кьосе Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:20
175 Стоян Неделчев Тодоров Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:19
176 Турхан Халид Мустафа Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:18
177 Юксел Осман Ахмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:15
178 Юмер Февзи Мехмед Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:14
179 Юксел Бедри Хакъ Декларации по ЗПУКИ- кметове на населени места 10 Dec 2015 - 12:09
180 П Р О Т О К О Л № 2 20.11.2015 година Общински съвет 27 Nov 2015 - 13:17