Общински съвет

# Title Категория Post date
161 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2015г. Общински съвет 11 Dec 2014 - 07:52
162 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШЕНИЯ 32 ЗАСЕДАНИЕ Общински съвет 9 Dec 2014 - 12:59
163 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 20 Nov 2014 - 14:24
164 Решения 31-2014 Решения 4 Nov 2014 - 09:15
165 ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 24 Oct 2014 - 17:00
166 Решения 30-2014 Общински съвет 19 Sep 2014 - 08:34
167 Дневен ред - ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 12 Sep 2014 - 09:09
168 Решения 29-2014 Общински съвет 28 Aug 2014 - 15:55
169 Решения 28-2014 Общински съвет 28 Aug 2014 - 15:54
170 Тарифа БИЛБОРД Общински съвет 19 Aug 2014 - 17:39
171 Уведомление - Наредба №11 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:18
172 Уведомлени - Наредба №3 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:17
173 Мотиви КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:16
174 Мотиви КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:16
175 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:15
176 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:14
177 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ Общински съвет 21 Jul 2014 - 21:06
178 Докладна записка Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:36
179 Докладна записка Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:35
180 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:34