Общински съвет

# Title Категория Post date
161 Докладни Записки Докладни 19 Aug 2015 - 10:41
162 ЧЕТИРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 19 Aug 2015 - 10:36
163 П Р О Т О К О Л № 39 28.07.2015 година Общински съвет 7 Aug 2015 - 07:21
164 ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 Jul 2015 - 19:03
165 ДОКЛАДНИ Общински съвет 25 Jun 2015 - 15:26
166 ТРИДЕСЕТ И ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 25 Jun 2015 - 15:17
167 Изявление на Кмета на Община Дулово Общински съвет 8 May 2015 - 17:18
168 Решения 37-2015 Общински съвет 7 May 2015 - 13:32
169 ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 28 Apr 2015 - 10:43
170 Решения 36-2015 Общински съвет 9 Apr 2015 - 17:17
171 36-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД Общински съвет 26 Mar 2015 - 08:27
172 С П И С Ъ К НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2015/2019 Общински съвет 26 Mar 2015 - 08:15
173 Решения по Протокол №35 Общински съвет 23 Feb 2015 - 19:17
174 ПОКАНА Общински съвет 9 Feb 2015 - 14:01
175 Решения по Протокол №34 Решения 4 Feb 2015 - 10:40
176 ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 20 Jan 2015 - 18:26
177 П О К А Н А Общински съвет 20 Jan 2015 - 18:25
178 Докладни Общински съвет 15 Jan 2015 - 08:43
179 Решения 33-2014 Общински съвет 30 Dec 2014 - 21:08
180 ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС -19.12.2014Г Общински съвет 17 Dec 2014 - 08:45