Общински съвет

# Title Категория Post date
161 Дневен ред - ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 12 Sep 2014 - 09:09
162 Решения 29-2014 Общински съвет 28 Aug 2014 - 15:55
163 Решения 28-2014 Общински съвет 28 Aug 2014 - 15:54
164 Тарифа БИЛБОРД Общински съвет 19 Aug 2014 - 17:39
165 Уведомление - Наредба №11 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:18
166 Уведомлени - Наредба №3 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:17
167 Мотиви КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:16
168 Мотиви КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:16
169 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:15
170 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:14
171 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ Общински съвет 21 Jul 2014 - 21:06
172 Докладна записка Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:36
173 Докладна записка Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:35
174 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:34
175 ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 21 Jul 2014 - 19:59
176 Протокол №27/27.06.2014 Решения 10 Jul 2014 - 11:26
177 ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 23 Jun 2014 - 20:54
178 Протокол 26 Решения 25 Apr 2014 - 16:39
179 Решения - Протокол 26 Общински съвет 12 Apr 2014 - 12:57
180 ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 8 Apr 2014 - 18:25