Докладни

# Title Категория Post date
1 УВЕДОМЛЕНИЕ Докладни 9 May 2017 - 14:19
2 ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Докладни 22 Apr 2017 - 07:52
3 Докладни Записки Докладни 19 Aug 2015 - 10:41
4 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово Докладни 8 Aug 2013 - 15:39
5 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 13 May 2013 - 17:43
6 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А Докладни 20 Mar 2013 - 18:32
7 Докладни записки - Бюджет 2013 Докладни 30 Jan 2013 - 15:46
8 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 25 Jan 2013 - 12:49
9 ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, Докладни 12 Dec 2012 - 17:19
10 Докладна записка Докладни 12 Nov 2012 - 16:11
11 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А Докладни 6 Nov 2012 - 12:56