Наредби

# Title Категория Post date
1 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 17 Jun 2017 - 08:58
2 Наредба № 12 Наредби 9 Jun 2017 - 12:41
3 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Наредби 15 May 2017 - 14:32
4 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 2 May 2017 - 12:31
5 НАРЕДБА №25 Наредби 2 May 2017 - 12:29
6 НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Наредби 11 Apr 2017 - 19:16
7 НАРЕДБА №1 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА И ОСИГУРЯВАНЕ ПРИВЕТЛИВ ВИД НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 14 Feb 2017 - 17:11
8 НАРЕДБА № 5 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РЕДА И КОНТРОЛА НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 3 Jan 2017 - 18:09
9 НАРЕДБА №26 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 4 Oct 2016 - 19:26
10 НАРЕДБА №18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово Наредби 4 Oct 2016 - 19:19
11 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово Наредби 4 Oct 2016 - 19:10
12 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД- КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 9 Sep 2016 - 08:22
13 НАРЕДБА № 11 за определянето и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Дулово Наредби 9 Feb 2016 - 19:10
14 НАРЕДБА №24 Наредби 5 Dec 2013 - 15:27
15 ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ Наредби 30 Nov 2013 - 10:37
16 НАРЕДБА № 23 Наредби 23 Sep 2013 - 08:51
17 НАРЕДБА № 22 Наредби 23 Sep 2013 - 08:49
18 Наредби (актуализирани) Наредби 17 Oct 2012 - 11:56
19 НАРЕДБА №17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:43
20 НАРЕДБА №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:39