Местни приходи

# Title Категория Post date
61 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Местни приходи 5 Jan 2016 - 18:17
62 НАП към клиентите: Вземи късмета си на касата Местни приходи 10 Dec 2015 - 16:41
63 Съобщение 507 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:16
64 Съобщение 320 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:15
65 Съобщение 315 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:15
66 Съобщение 303 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:15
67 Съобщение 273 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:14
68 Съобщение 250 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:14
69 Съобщение 189 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:13
70 Съобщение 510 Местни приходи 26 Mar 2015 - 08:16
71 Съобщение 395 Местни приходи 26 Mar 2015 - 08:07
72 Съобщение 350 Местни приходи 17 Mar 2015 - 18:35
73 Съобщение 331 Местни приходи 17 Mar 2015 - 18:33
74 Съобщение 295 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:20
75 Съобщение 289 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:17
76 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:15
77 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:14
78 Формуляри Формуляри 27 Jan 2015 - 08:42
79 Видове данъци и такса за битови отпадъци-администрирани от дирекция “Местни приходи“ към ОбА Дулово Видове данъци и ТБО 27 Jan 2015 - 08:39
80 Функции на дирекция "Местни приходи" и видове услуги Функции и видове услуги и цени за тях 27 Jan 2015 - 08:37