Местни приходи

# Title Категория Post date
61 Съобщение 315 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:15
62 Съобщение 303 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:15
63 Съобщение 273 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:14
64 Съобщение 250 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:14
65 Съобщение 189 Местни приходи 9 Apr 2015 - 17:13
66 Съобщение 510 Местни приходи 26 Mar 2015 - 08:16
67 Съобщение 395 Местни приходи 26 Mar 2015 - 08:07
68 Съобщение 350 Местни приходи 17 Mar 2015 - 18:35
69 Съобщение 331 Местни приходи 17 Mar 2015 - 18:33
70 Съобщение 295 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:20
71 Съобщение 289 Местни приходи 15 Mar 2015 - 22:17
72 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:15
73 Съобщение Местни приходи 11 Mar 2015 - 17:14
74 Формуляри Формуляри 27 Jan 2015 - 08:42
75 Видове данъци и такса за битови отпадъци-администрирани от дирекция “Местни приходи“ към ОбА Дулово Видове данъци и ТБО 27 Jan 2015 - 08:39
76 Функции на дирекция "Местни приходи" и видове услуги Функции и видове услуги и цени за тях 27 Jan 2015 - 08:37