Устройство на територията

# Title Категория Post date
1 Обявление Изх.№ 4866/ 17.07.2018 год. Общ устройствен план 19 Jul 2018 - 07:42
2 Обявление Изх.№ 4749 / 12.07.2018 год. Общ устройствен план 13 Jul 2018 - 14:47
3 Обявление Изх.№ 4602 / 06.07.2018 год. Общ устройствен план 10 Jul 2018 - 21:01
4 Обявление Изх.№ 4238 / 20.06.2018 год. Устройство на територията 21 Jun 2018 - 07:27
5 Обявление Изх.№ 4150 / 15.06.2018 год. Общ устройствен план 15 Jun 2018 - 19:22
6 Обявление Изх.№ 4091 / 13.06.2018 год. Общ устройствен план 13 Jun 2018 - 17:43
7 Обявление Изх.№ 3931 / 02.04.2018 год. Устройство на територията 7 Jun 2018 - 16:18
8 Обявление Изх.№ 3117 / 29.05.2018 год. Общ устройствен план 30 May 2018 - 07:37
9 Обявление Изх.№ 3117 / 29.05.2018 год. Общ устройствен план 30 May 2018 - 07:36
10 Обявление Изх.№ 3389 / 14.05.2018 год. Общ устройствен план 15 May 2018 - 16:07
11 Обявление Изх.№ 3295 / 09.05.2018 год. Общ устройствен план 10 May 2018 - 17:25
12 Обявление Изх.№ 3294 / 09.05.2018 год. Общ устройствен план 10 May 2018 - 17:24
13 Обявление Изх.№ 3116 / 30.04.2018 год. Общ устройствен план 1 May 2018 - 08:21
14 Обявление Изх.№ 3092 / 27.04.2018 год. Общ устройствен план 27 Apr 2018 - 21:30
15 Обявление Изх.№ 3097 / 27.04.2018 год. Общ устройствен план 27 Apr 2018 - 21:26
16 Обявление Изх.№ 3046 / 26.04.2018 год. Общ устройствен план 27 Apr 2018 - 07:36
17 Обявление Изх.№ 2164 / 17.04.2018 год. Устройство на територията 18 Apr 2018 - 08:24
18 Обявление Изх.№ 2517 / 10.04.2018 год. Общ устройствен план 10 Apr 2018 - 18:53
19 Обявление Изх.№ 2516 / 10.04.2018 год. Общ устройствен план 10 Apr 2018 - 18:52
20 Обявление Изх.№ 1826 / 02.04.2018 год. Общ устройствен план 2 Apr 2018 - 19:55