Устройство на територията

# Title Категория Post date
21 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 5670 / 28.08.2017 год. Общ устройствен план 30 Aug 2017 - 08:16
22 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 5573 / 23.08.2017 год. Общ устройствен план 25 Aug 2017 - 12:10
23 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4692 / 16.08.2017 год. Общ устройствен план 16 Aug 2017 - 18:54
24 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4692 / 09.08.2017 год. Общ устройствен план 10 Aug 2017 - 07:32
25 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 5129 / 04.08.2017 год. Общ устройствен план 5 Aug 2017 - 10:00
26 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 5128 / 04.08.2017 год. Общ устройствен план 5 Aug 2017 - 09:59
27 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4975 / 31.07.2017 год. Общ устройствен план 1 Aug 2017 - 08:20
28 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4969 / 31.07.2017 год. Общ устройствен план 1 Aug 2017 - 08:19
29 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4915 / 27.07.2017 год. Общ устройствен план 28 Jul 2017 - 13:26
30 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4737 / 20.07.2017 год. Общ устройствен план 20 Jul 2017 - 17:45
31 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4698 / 19.07.2017 год Общ устройствен план 20 Jul 2017 - 08:14
32 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4547 / 14.07.2017 год. Общ устройствен план 14 Jul 2017 - 15:22
33 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 3952 / 13.07.2017 год. Общ устройствен план 13 Jul 2017 - 20:46
34 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4476 / 13.07.2017 год. Общ устройствен план 13 Jul 2017 - 08:27
35 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4347 / 06.07.2017 год. Общ устройствен план 8 Jul 2017 - 13:47
36 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4256 / 04.07.2017 год. Общ устройствен план 4 Jul 2017 - 12:03
37 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4188 / 29.06.2017 год. Общ устройствен план 30 Jun 2017 - 08:12
38 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 4135 / 28.06.2017 год. Общ устройствен план 28 Jun 2017 - 15:23
39 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 3949 / 20.06.2017 год. Общ устройствен план 21 Jun 2017 - 16:23
40 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 3950 / 20.06.2017 год. Общ устройствен план 21 Jun 2017 - 08:52