Устройство на територията

# Title Категория Post date
261 Обявление №7519/01.10.2013 Устройство на територията 1 Oct 2013 - 16:36
262 Обявление №7507 Устройство на територията 1 Oct 2013 - 11:50
263 Протокол №20/30.08.2013 Устройство на територията 30 Sep 2013 - 16:41
264 Обявление №7341 Устройство на територията 30 Sep 2013 - 11:08
265 Обявление №7342 Устройство на територията 26 Sep 2013 - 10:24
266 Обявление №7340 Устройство на територията 26 Sep 2013 - 10:23
267 Обявление №6493 Устройство на територията 24 Sep 2013 - 11:54
268 До собственика на УПИ I, 2, 33 Устройство на територията 13 Sep 2013 - 17:10
269 Обявления за одобрени ПУП Устройство на територията 13 Sep 2013 - 17:08
270 Обявление за одобрени ПУП на територията на Община Дулово Устройство на територията 28 Aug 2013 - 08:46
271 Проект за изменение на ПУП Устройство на територията 9 Aug 2013 - 13:56
272 Обявление 5601/25.07.2013 Устройство на територията 26 Jul 2013 - 16:57
273 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 6 Jul 2013 - 17:49
274 Обявление за одобрен подробен устройствен план на територията на община Дулово Устройство на територията 2 Jul 2013 - 12:00
275 Протокол №19/25.06.2013г. Устройство на територията 1 Jul 2013 - 20:11
276 Протокол №18/27.05.2013 Устройство на територията 19 Jun 2013 - 19:29
277 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 19 Jun 2013 - 19:26
278 ДО Собственика на УПИ ХVІІІ, пл.№ 392, квартал 30 по плана на село Правда Устройство на територията 17 Jun 2013 - 20:48
279 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 17 Jun 2013 - 20:46
280 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 13 Jun 2013 - 12:00