Устройство на територията

# Title Категория Post date
261 Проект за изменение на ПУП Устройство на територията 9 Aug 2013 - 13:56
262 Обявление 5601/25.07.2013 Устройство на територията 26 Jul 2013 - 16:57
263 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 6 Jul 2013 - 17:49
264 Обявление за одобрен подробен устройствен план на територията на община Дулово Устройство на територията 2 Jul 2013 - 12:00
265 Протокол №19/25.06.2013г. Устройство на територията 1 Jul 2013 - 20:11
266 Протокол №18/27.05.2013 Устройство на територията 19 Jun 2013 - 19:29
267 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 19 Jun 2013 - 19:26
268 ДО Собственика на УПИ ХVІІІ, пл.№ 392, квартал 30 по плана на село Правда Устройство на територията 17 Jun 2013 - 20:48
269 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 17 Jun 2013 - 20:46
270 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 13 Jun 2013 - 12:00
271 Съобщение за изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план ( ПУП – ПП ) Устройство на територията 17 May 2013 - 18:46
272 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 17 Apr 2013 - 14:28
273 Одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти в село Правда Устройство на територията 9 Apr 2013 - 15:45
274 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 9 Apr 2013 - 10:28
275 Съобщение 0104 Устройство на територията 10 Jan 2013 - 16:08
276 Обявление Устройство на територията 4 Jan 2013 - 19:00
277 Областният управител фокусира вниманието на общините от област Силистра върху промените в Закона за устройство на територията Устройство на територията 19 Dec 2012 - 17:17
278 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Устройство на територията 27 Nov 2012 - 17:11
279 Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на Община Дулово Устройство на територията 27 Nov 2012 - 17:09
280 Съобщение Устройство на територията 16 Oct 2012 - 11:54