Устройство на територията

# Title Категория Post date
101 Обявленив 1482/29.02.2016г. Устройство на територията 29 Feb 2016 - 13:49
102 ОБЯВЛЕНИЕ 1242/19.02.2016г. Устройство на територията 19 Feb 2016 - 18:51
103 ОБЯВЛЕНИЕ 1241/19.02.2016г. Устройство на територията 19 Feb 2016 - 12:31
104 Обявление 1179/17.02.2016г. Устройство на територията 17 Feb 2016 - 17:34
105 Обявленив 8632/13.01.2016г. Устройство на територията 14 Jan 2016 - 07:49
106 Обявление 0003/13.01.2016г. Устройство на територията 14 Jan 2016 - 07:48
107 Обявление 0005/04.01.2016г. Устройство на територията 4 Jan 2016 - 17:59
108 Обявление 0008/04.01.2016г. Устройство на територията 4 Jan 2016 - 17:59
109 Обявление 8680/22.12.2015г. Устройство на територията 22 Dec 2015 - 19:58
110 Обявление 8085/18.12.2015г. Устройство на територията 18 Dec 2015 - 14:34
111 Обявление 8308/10.12.2015г. Устройство на територията 10 Dec 2015 - 15:41
112 Обявление 8309/10.12.2015г. Устройство на територията 10 Dec 2015 - 15:40
113 Обявление 7518/04.11.2015 Устройство на територията 27 Nov 2015 - 13:19
114 Обявление 7809/18.11.2015г. Устройство на територията 18 Nov 2015 - 16:38
115 Обявление 7734/13.11.2015г. Устройство на територията 13 Nov 2015 - 14:43
116 Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на община Дулово Устройство на територията 5 Nov 2015 - 17:44
117 ОБЯВЛЕНИЕ 7496/03.11.2015 Устройство на територията 4 Nov 2015 - 07:19
118 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 7327/21.10.2015г. Устройство на територията 21 Oct 2015 - 16:38
119 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 7324/21.10.2015г. Устройство на територията 21 Oct 2015 - 16:37
120 СЪОБЩЕНИЕ 7325/21.10.2015г. Устройство на територията 21 Oct 2015 - 16:36