Устройство на територията

# Title Категория Post date
141 Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на община Дулово Устройство на територията 5 Nov 2015 - 17:44
142 ОБЯВЛЕНИЕ 7496/03.11.2015 Устройство на територията 4 Nov 2015 - 07:19
143 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 7327/21.10.2015г. Устройство на територията 21 Oct 2015 - 16:38
144 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 7324/21.10.2015г. Устройство на територията 21 Oct 2015 - 16:37
145 СЪОБЩЕНИЕ 7325/21.10.2015г. Устройство на територията 21 Oct 2015 - 16:36
146 Обявление 7280/16.10.2015 Устройство на територията 16 Oct 2015 - 17:15
147 Обявление 7184/14.10.2015 Устройство на територията 15 Oct 2015 - 08:40
148 Съобщение 7185/14.10.2015г. Устройство на територията 15 Oct 2015 - 08:39
149 Обявление 730/12.10.2015г. Устройство на територията 12 Oct 2015 - 17:08
150 Обявление 6892/29.09.2015 Устройство на територията 29 Sep 2015 - 14:26
151 Обявление 6576/11.08.2015 Устройство на територията 11 Sep 2015 - 21:53
152 Заключителна пресконференция Устройство на територията 9 Sep 2015 - 17:33
153 Обявление за одобрен проект Устройство на територията 9 Sep 2015 - 17:31
154 Общински план за развитие на община Дулово 2014-2020 Общ устройствен план 18 Aug 2015 - 18:28
155 Обявление за одобрени проекти за подробни устройствени планове Устройство на територията 4 Aug 2015 - 18:15
156 ОБЯВЛЕНИЕ 5504/03.08.2015г. Устройство на територията 3 Aug 2015 - 17:47
157 Обявление 5105/31.07.2015 Устройство на територията 2 Aug 2015 - 19:37
158 Обявление 5502/27.07.2015 Устройство на територията 27 Jul 2015 - 17:10
159 ОБЯВЛЕНИЕ 5341/20.07.2015г. Устройство на територията 21 Jul 2015 - 06:45
160 Обявление 5199 / 13.07.2015г. Устройство на територията 13 Jul 2015 - 18:37