Устройство на територията

# Title Категория Post date
141 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 3 Jun 2015 - 10:35
142 Обявление за Одобрен Проект за подробен устройствен план Устройство на територията 27 May 2015 - 17:49
143 Обявление за одобрен подробен устройствен план на територията на Община Дулово Устройство на територията 20 May 2015 - 18:00
144 Обявление за одобрен устройствен план на територията на Община Дулово Устройство на територията 18 May 2015 - 22:49
145 Обявлениe N 2828 Общ устройствен план 9 May 2015 - 20:00
146 Обявление за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план на територията на Община Дулово Устройство на територията 29 Apr 2015 - 12:43
147 Обявление 2821 Устройство на територията 9 Apr 2015 - 17:11
148 Обявление 2822 Устройство на територията 9 Apr 2015 - 17:11
149 Обявление 2827 Устройство на територията 9 Apr 2015 - 17:10
150 Обявление 2563 Устройство на територията 31 Mar 2015 - 08:28
151 Обявление №1918 Устройство на територията 11 Mar 2015 - 17:24
152 Обявление №0934 Устройство на територията 11 Mar 2015 - 16:08
153 Обявление № 1348 Устройство на територията 26 Feb 2015 - 08:26
154 Обявление №1280 Устройство на територията 23 Feb 2015 - 19:23
155 Обявление №1277 Устройство на територията 23 Feb 2015 - 19:22
156 Съобщение №1153 Устройство на територията 23 Feb 2015 - 19:11
157 Обявление №0933 Устройство на територията 9 Feb 2015 - 10:59
158 Обявление № 0703 Устройство на територията 5 Feb 2015 - 08:19
159 Обявление №9417 Устройство на територията 10 Jan 2015 - 12:46
160 Обявление № 0019 Устройство на територията 6 Jan 2015 - 20:18