Устройство на територията

# Title Категория Post date
141 Обявление 6576/11.08.2015 Устройство на територията 11 Sep 2015 - 21:53
142 Заключителна пресконференция Устройство на територията 9 Sep 2015 - 17:33
143 Обявление за одобрен проект Устройство на територията 9 Sep 2015 - 17:31
144 Общински план за развитие на община Дулово 2014-2020 Общ устройствен план 18 Aug 2015 - 18:28
145 Обявление за одобрени проекти за подробни устройствени планове Устройство на територията 4 Aug 2015 - 18:15
146 ОБЯВЛЕНИЕ 5504/03.08.2015г. Устройство на територията 3 Aug 2015 - 17:47
147 Обявление 5105/31.07.2015 Устройство на територията 2 Aug 2015 - 19:37
148 Обявление 5502/27.07.2015 Устройство на територията 27 Jul 2015 - 17:10
149 ОБЯВЛЕНИЕ 5341/20.07.2015г. Устройство на територията 21 Jul 2015 - 06:45
150 Обявление 5199 / 13.07.2015г. Устройство на територията 13 Jul 2015 - 18:37
151 Обявление 5082 / 06.07.2015г. Устройство на територията 7 Jul 2015 - 13:08
152 ОБЯВЛЕНИЕ 4938/30.06.2015 Устройство на територията 1 Jul 2015 - 17:28
153 Обявление 4749 / 22.06.2015г. Устройство на територията 23 Jun 2015 - 21:39
154 Обявление 4306 / 12.06.2015г. Устройство на територията 16 Jun 2015 - 15:43
155 ОБЯВЛЕНИЕ 4443/10.06.2015г. Устройство на територията 11 Jun 2015 - 16:37
156 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 3 Jun 2015 - 10:35
157 Обявление за Одобрен Проект за подробен устройствен план Устройство на територията 27 May 2015 - 17:49
158 Обявление за одобрен подробен устройствен план на територията на Община Дулово Устройство на територията 20 May 2015 - 18:00
159 Обявление за одобрен устройствен план на територията на Община Дулово Устройство на територията 18 May 2015 - 22:49
160 Обявлениe N 2828 Общ устройствен план 9 May 2015 - 20:00