Устройство на територията

# Title Категория Post date
161 Обявление 8085/18.12.2015г. Устройство на територията 18 Dec 2015 - 14:34
162 Обявление 8308/10.12.2015г. Устройство на територията 10 Dec 2015 - 15:41
163 Обявление 8309/10.12.2015г. Устройство на територията 10 Dec 2015 - 15:40
164 Обявление 7518/04.11.2015 Устройство на територията 27 Nov 2015 - 13:19
165 Обявление 7809/18.11.2015г. Устройство на територията 18 Nov 2015 - 16:38
166 Обявление 7734/13.11.2015г. Устройство на територията 13 Nov 2015 - 14:43
167 Обявления за одобрени подробни устройствени планове на територията на община Дулово Устройство на територията 5 Nov 2015 - 17:44
168 ОБЯВЛЕНИЕ 7496/03.11.2015 Устройство на територията 4 Nov 2015 - 07:19
169 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 7327/21.10.2015г. Устройство на територията 21 Oct 2015 - 16:38
170 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 7324/21.10.2015г. Устройство на територията 21 Oct 2015 - 16:37
171 СЪОБЩЕНИЕ 7325/21.10.2015г. Устройство на територията 21 Oct 2015 - 16:36
172 Обявление 7280/16.10.2015 Устройство на територията 16 Oct 2015 - 17:15
173 Обявление 7184/14.10.2015 Устройство на територията 15 Oct 2015 - 08:40
174 Съобщение 7185/14.10.2015г. Устройство на територията 15 Oct 2015 - 08:39
175 Обявление 730/12.10.2015г. Устройство на територията 12 Oct 2015 - 17:08
176 Обявление 6892/29.09.2015 Устройство на територията 29 Sep 2015 - 14:26
177 Обявление 6576/11.08.2015 Устройство на територията 11 Sep 2015 - 21:53
178 Заключителна пресконференция Устройство на територията 9 Sep 2015 - 17:33
179 Обявление за одобрен проект Устройство на територията 9 Sep 2015 - 17:31
180 Общински план за развитие на община Дулово 2014-2020 Общ устройствен план 18 Aug 2015 - 18:28