Устройство на територията

# Title Категория Post date
161 Обявление 5082 / 06.07.2015г. Устройство на територията 7 Jul 2015 - 13:08
162 ОБЯВЛЕНИЕ 4938/30.06.2015 Устройство на територията 1 Jul 2015 - 17:28
163 Обявление 4749 / 22.06.2015г. Устройство на територията 23 Jun 2015 - 21:39
164 Обявление 4306 / 12.06.2015г. Устройство на територията 16 Jun 2015 - 15:43
165 ОБЯВЛЕНИЕ 4443/10.06.2015г. Устройство на територията 11 Jun 2015 - 16:37
166 ОБЯВЛЕНИЕ Устройство на територията 3 Jun 2015 - 10:35
167 Обявление за Одобрен Проект за подробен устройствен план Устройство на територията 27 May 2015 - 17:49
168 Обявление за одобрен подробен устройствен план на територията на Община Дулово Устройство на територията 20 May 2015 - 18:00
169 Обявление за одобрен устройствен план на територията на Община Дулово Устройство на територията 18 May 2015 - 22:49
170 Обявлениe N 2828 Общ устройствен план 9 May 2015 - 20:00
171 Обявление за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план на територията на Община Дулово Устройство на територията 29 Apr 2015 - 12:43
172 Обявление 2821 Устройство на територията 9 Apr 2015 - 17:11
173 Обявление 2822 Устройство на територията 9 Apr 2015 - 17:11
174 Обявление 2827 Устройство на територията 9 Apr 2015 - 17:10
175 Обявление 2563 Устройство на територията 31 Mar 2015 - 08:28
176 Обявление №1918 Устройство на територията 11 Mar 2015 - 17:24
177 Обявление №0934 Устройство на територията 11 Mar 2015 - 16:08
178 Обявление № 1348 Устройство на територията 26 Feb 2015 - 08:26
179 Обявление №1280 Устройство на територията 23 Feb 2015 - 19:23
180 Обявление №1277 Устройство на територията 23 Feb 2015 - 19:22