Устройство на територията

# Title Категория Post date
161 Обявление за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план на територията на Община Дулово Устройство на територията 29 Apr 2015 - 12:43
162 Обявление 2821 Устройство на територията 9 Apr 2015 - 17:11
163 Обявление 2822 Устройство на територията 9 Apr 2015 - 17:11
164 Обявление 2827 Устройство на територията 9 Apr 2015 - 17:10
165 Обявление 2563 Устройство на територията 31 Mar 2015 - 08:28
166 Обявление №1918 Устройство на територията 11 Mar 2015 - 17:24
167 Обявление №0934 Устройство на територията 11 Mar 2015 - 16:08
168 Обявление № 1348 Устройство на територията 26 Feb 2015 - 08:26
169 Обявление №1280 Устройство на територията 23 Feb 2015 - 19:23
170 Обявление №1277 Устройство на територията 23 Feb 2015 - 19:22
171 Съобщение №1153 Устройство на територията 23 Feb 2015 - 19:11
172 Обявление №0933 Устройство на територията 9 Feb 2015 - 10:59
173 Обявление № 0703 Устройство на територията 5 Feb 2015 - 08:19
174 Обявление №9417 Устройство на територията 10 Jan 2015 - 12:46
175 Обявление № 0019 Устройство на територията 6 Jan 2015 - 20:18
176 Обявление №9443 Устройство на територията 17 Dec 2014 - 08:40
177 Обявление №9444 Устройство на територията 17 Dec 2014 - 08:39
178 Обявление № 9417 Устройство на територията 17 Dec 2014 - 08:38
179 http://www.gispro.bg/dulovo/ Общ устройствен план 11 Dec 2014 - 07:57
180 Обявление №9322 Устройство на територията 11 Dec 2014 - 07:54