Общ устройствен план

# Title Категория Post date
41 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2192 / 29.03.2017 год. Общ устройствен план 29 Mar 2017 - 16:39
42 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 2085 / 29.03.2017 год. Общ устройствен план 29 Mar 2017 - 16:39
43 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1926 / 22.03.2017 год. Общ устройствен план 22 Mar 2017 - 14:26
44 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1848 / 13.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 17:20
45 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1761 / 09.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 10:59
46 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1769 / 10.03.2017 год. Общ устройствен план 13 Mar 2017 - 10:58
47 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1698 / 07.03.2017 год. Общ устройствен план 8 Mar 2017 - 10:13
48 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1643 / 06.03.2017 год. Общ устройствен план 6 Mar 2017 - 17:01
49 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1466 / 27.02.2017 год. Общ устройствен план 27 Feb 2017 - 13:09
50 ОБЯВЛЕНИЕ изх.№ 1136 / 15.02.2017 год Общ устройствен план 15 Feb 2017 - 15:00
51 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 1013 / 09.02.2017 год. Общ устройствен план 10 Feb 2017 - 19:32
52 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0972 / 08.02.2017 год. Общ устройствен план 8 Feb 2017 - 16:07
53 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0767 / 30.01.2017 год. Общ устройствен план 1 Feb 2017 - 08:05
54 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 0423 / 16.01.2017 год. Общ устройствен план 17 Jan 2017 - 09:27
55 Обявления за одобрени проекти за подробни устройствени планове ( ПУП ) Общ устройствен план 24 Dec 2016 - 08:44
56 ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год. Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:29
57 ОБЯЛВНИЕ Изх.№ 8234 / 21.12.2016 год Общ устройствен план 21 Dec 2016 - 17:27
58 ОБЯВЛЕНИЕ 7539/19.12.2016г. Общ устройствен план 20 Dec 2016 - 08:52
59 Обявление 8106/16.12.2016г. Общ устройствен план 18 Dec 2016 - 09:17
60 ОБЯВЛЕНИЕ 7468/21.11.2016г. Общ устройствен план 14 Dec 2016 - 09:08