October 2016

Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум на 06.11.2016 година и Изборния кодекс, кметът на Община Силистра е издал заповед, с която разпорежда затваряне на улици в областния град

СЪОБЩЕНИЕ За вас, работодатели

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Дулово

 СЪОБЩЕНИЕ

   За вас, работодатели

Уведомяват се работодателите от общините Дулово и Алфатар, че Д БТ-Дулово разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
 
                                от избирателните списъци в изборите за президент и
 
                                 вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.
 
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ

 
 
 
                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
 
                        от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
 
                                              на 6 ноември 2016 г.
 
                  (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
 
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
 
 
 

НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

      1040София                                                                                 тел. 9859 3065

      бул. “Дондуков” №52                                                               факс 9859 3069