October 2016

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 11/12.10.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 11/12.10.2016 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА, УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ,

Приемете сърдечните ми поздравления по повод  Деня на българската община - 12 октомври.

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 10/11.10.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 10/11.10.2016 г.

 

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 07-10.10.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 07-10.10.2016 г.

 

 

ПРОТОКОЛ №2

 

 

Днес, 07.10.2016г. се проведе заседание на комисия за подбор за класиране на кандидатите за длъжностите „Ръководител звено” и „Технически сътрудник”за работа в Звено за почасово предоставяне на услуги по Проект „Независим живот за гражданите на  Дулово” назначена със заповед № 786/06.10.16г.в състав:

 

Председател :  Доротея Тотева – зам.кмет „Хуманитарни дейности”и Ръководител по Проект „Независим живот за гражданите на Дулово”

Членове: