October 2016

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                

  ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОБЯВА

 

 

I.Община Дулово обявява свободни работни места за длъжности в Звено за почасово предоставяне на услуги в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ