November 2016

Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2016: Повече от 12 000 действия за намаляване, повторно използване и рециклиране

От 19 до 27 ноември 2016 г. е Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Европейската седмица за намаляване на отпадъците (EСНО) се завръща за още една интензивна седмица от събития за повишаване на осведомеността! През това 8-мо издание, повече от 12 000 дейности, свързани с намаляването на отпадъците, насърчаване на повторна употреба и рециклиране на материали, както и дейности за почистване, ще бъдат извършени в 32 страни от Европа и извън нея.

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 17/18.11.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 17/18.11.2016 г.

 

 

На 20 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

На 20 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 15/16.11.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 15/16.11.2016 г.