January 2017

ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-информация за пътната обстановка в област Силистра

13/1/2017

Промяна в пътната обстановка в област Силистра, по информация от Областно пътно управление:

- Русе - Силистра - проходим за всички видове превозни средства. Тежкотоварните автомобили над 12 т да се движат задължително с вериги.

- Силистра - Шумен - проходим за МПС до 3,5 т по настояване на ОПУ Шумен.

- Кубрат - Старо село - проходим на територията на област Силистра.

- Силистра - Добрич - проходим най-вероятно от обяд нататък за всички видове МПС.

- Силистра - Дулово.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ДНИТЕ 12 И 13 ЯНУАРИ(четвъртък и петък)2017г СА ОБЯВЕНИ ЗА НЕУЧЕБНИ В ОБЩИНА ДУЛОВО.

ТОВА СТАВА С РЕШЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ КЪМ УЧИЛИЩАТА,ПОДКРЕПЕНИ И ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО.

Заседание на Областен щаб за защита при бедствия Силистра

10/1/2017

Размерите на годишния данък за различните видове патентни дейности

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 09/10.01.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 09/10.01.2017 г.

 

 

Д О К Л А Д КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2017г.

Проектобюджетът на Община Дулово за 2017 година е разработен в съответствие със следните нормативни документи :

 ·  Закон за публичните финанси ;

 · Решение № 56 / 28.01.2016г. на Министерския съвет за бюджетна процедура  2017г. ;

 ·  Решение № 633 на Министерския съвет от 08.09.2014г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015г., изменено и допълнено с РМС № 801 от 03.12.2014г., РМС № 23 от 16.01.2015 г. и РМС №920/02.11.2016г.

От Областна администрация Силистра съобщават

Състояние на пътищата в област Силистра – 09.01.2016г: изцяло проходимо при зимни условия за леки автомобили и за МПС до 3,5 т е основно пътно направление Силистра – Русе; частично отворено е от Силистра за Шумен до границата със съседната област; Тутракан – Старо село, Стефан Караджа – Исперих, Алфатар – Тервел, Алфатар – Войново – Кайнарджа; Дулово – Исперих, Зебил – Конево, Окорш – Паисиево – Главиница, Силистра – Богорово.

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 06-09.01.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 06-09.01.2017 г.

 

 

Със заповед на кмета на Община Дулово д-р Юксел Ахмед учебните занятия на територията на общината са преустановени до 11 януари 2016г включително

По информация от гражданска защита до 15.00ч на 6 януари 20 населени места от общината все още са без ток. Температурата към този час е минус10 градуса.Без вода е село Паисиево. Разчистването на пътищата ще започне при спиране на бурния вятър. Екипите на Енерго-про са в готовност, но докато не спре вятъра, за да се разчистят пътищата не могат да се предприемат никакви действия. Снежната покривка е над 30 см. На откритите места снегонавяванията образуват преспи над метър.