February 2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Централна Избирателна Комисия

РЕШЕНИЕ
№ 4184-НС
София, 01.02.2017

ОТНОСНО: секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И: