March 2017

В ОДМВР-Силистра е създадена организация за обезпечаване на реда и сигурността на предстоящите избори за Народно събрание

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

                                               

 

В ОДМВР-Силистра е създадена организация за обезпечаване на реда и сигурността на предстоящите избори за Народно събрание

 

И през 2017 година декларираме пред НАП заемите над 10 000 лв

 

 

И през 2017 година декларираме  пред НАП

заемите над 10 000 лв.

3/21/2017г.

 

За информация: Галина Димова

                               Тел.: 0886889411

                                  

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 20/21.03.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра,  на 20/21.03.2017 г.

 

 

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, за периода 17-20.03.2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”
 
 
Информационен бюлетин
 
за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра,  за периода 17-20.03.2017 г. 
 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е