May 2017

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу чл1, ал2; чл.19, ал.1; чл.21, ал.4; чл.22; чл.24,ал.2; чл.26,ал.2; чл.27; чл.28, ал.1 и ал.2;чл.29, ал.2 на съответните разрешения на чл.31 и сл.; чл.66; чл.67 и чл.68 от Наредба № 12 за управление на общинските пътища, приета с Решение №156 по Протокол № 14 от 05.04.2005 г. на Общински съвет – Дулово, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

Районно състезание „Млад огнеборец“

Традиционно всяка година в края на месец април или в началото на месец май се провеждат районните състезания  с младежките противопожарни отряди „ Млад огнеборец “.

Началникът на РСПБЗН-Дулово инж. Георги Енчев каза: „Обучението на младите огнеборци започва още в началото на учебната година, с теоретична подготовка под формата на лекции, а през пролетта се провежда практическата подготовка, която завършва със състезание.

65 ГОДИНИ ДУЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

През 2017 година се навършват 65 години от основаването на Средно училище“Васил Левски“ в град Дулово. Този достоен юбилей училищната общност ще отбележи с поредица от мероприятия, тържества, конкурси и състезания под надслова „65 ГОДИНИ ДУЛОВСКА ГИМНАЗИЯ“.

На 9 май от 9.30ч в двора на учебното заведение ще започне Денят на училището. По-късно, от 14.30ч, ще се проведе и Общинския празник „От извора“.

Пътна полиция с три специализирани операции в Глобалната седмица на ООН за пътна безопасност

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

 

Пътна полиция с три специализирани операции в Глобалната седмица на ООН за пътна безопасност

 

Четенето ражда таланти

Под този надслов в голямата зала на Община Дулово се проведе истински празник за най-малките таланти от детските градини, „Щастливо детство“ и „Мир“, в град Дулово.  Инициатор и организатор на интересната изява бяха библиотекарите от НЧ“Н.Й.Вапцаров“.  Подаръци имаше и за децата и за детските градини. С тази проява, днес на 4 май, стартираха и майските културни тържества „Дни на моя град“.

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА

МАЙСКИТЕ  КУЛТУРНИ  ТЪРЖЕСТВА­­  „ДНИ  НА  МОЯ  ГРАД - 2017 „

ХЕПЪНИНГ „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“

ОИЦ-Силистра организира голямо събитие на открито за Деня на Европа

 

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира голям концерт на площад „Свобода“ за 9 май – Ден на Европа.