June 2017

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

Община Дулово продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В  разкритото Звено за почасово предоставяне на социални услуги  до края м.юни 2017година са предоставени  интегрирани социално-здравни услуги, психологическо консултиране и супервизия за създаване на благоприятна среда за живот на 124 лица с увреждания,  в

Физическите лица могат да правят електронна справка за изплатените им извънтрудови доходи

 

Физическите лица могат да правят електронна справка за изплатените им извънтрудови доходи

 

6/30/2017

 

За информация: Росен Бъчваров

Тел: 985930 65

 

 

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО НА ЖИТНАТА РЕКОЛТА И ТРЕВНИЯТ ФУРАЖ

РАЙОННA СЛУЖБА “ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ  И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”   гр. ДУЛОВО

 

 

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРИБИРАНЕТО

НА ЖИТНАТА РЕКОЛТА И ТРЕВНИЯТ ФУРАЖ

 

 

Един от най-пожароопасните периоди в селското стопанство през годината е времето когато се прибират зърнено – житните култури и техният фураж.

Поздравявам всички, които честват и почитат Рамазан Байрам

Уважаеми жители и гости на Община Дулово,

Поздравявам  всички, които  честват и почитат Рамазан Байрам.

Опрощението, покаянието и милосърдието са вечните ценности, които и в тези празнични дни ще бъдат в нашите сърца и души. Нека да простим и да помолим за прошка всички, с които е свързан нашия живот.