Четвърто издание на събора „Грънчарово пее и играе“