ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОТ ВиК СЪОБЩАВАТ, ЧЕ НА 2 МАРТ 2017г(четвъртък) ДО ОБЯД

НЯМА ДА ИМА ВОДА В ГРАД ДУЛОВО, ПОРАДИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДВЕ ТЕЖКИ АВАРИИ.

Thursday, March 2, 2017 - 17:30
Категория: