Общинската администрация уведомява избирателите за крайните срокове за подаване на заявления за гласуване

 

2

 

 

 

 

 ОБЩИНА ДУЛОВО,  ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 7650 Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20,

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://www.dulovo.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Общинската администрация уведомява избирателите за крайните срокове за подаване на заявления за гласуване:  

до 11.03.2017 г. включително:

– от избиратели с увреждания (лежащо болни), които не им позволяват да гласуват в избирателна секция;

-         от избиратели с различен от община Дулово постоянен адрес (по документ за самоличност) и които живеят на територията на община Дулово/;

-         за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (само на кандидати за народни представители, членове на ЦИК или РИК и наблюдатели, които са с постоянен адрес на община Дулово и ще гласуват в друга избирателна секция).

 

до 18.03.2017 г. включително:

-         от избиратели с постоянен адрес в община Дулово - за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.   

Saturday, March 18, 2017 - 17:15