ОБЯВА от Военно Окръжие гр.Силистра

 О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-708/08.09.2016 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 353 вакантни длъжности за войници в гарнизоните  Плевен,Асеновград,Пловдив,Шумен

Свобода,Благоевград,СтараЗагора,Ямбол,

Хасково, София,Мусачево .

 

Основни изисквания-средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 32 г. (47г. за освободени от кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документите 28.10.2016г.

 

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Friday, October 28, 2016 - 17:15
Категория: