ОБЯВА

Със заповед № ОХ- 320/03.04.2017 г. на министъра на отбраната на Р.България са обявени 43 вакантни длъжности за войници в гарнизон Сливен.

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 

Срок за подаване на документите 30.06.2017г.

 

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Friday, June 30, 2017 - 15:30