О Б Я В А

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Българските граждани без военна подготовка,

желаещи да получат начална военна подготовка,могат да преминат курс,

организиран от Министерството на отбраната

в  Единен център за подготовка - Плевен.

Курсът ще се проведе за времето от 20.11.2017г. до 15.12.2017 г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Monday, November 20, 2017 - 21:15 to Friday, December 15, 2017 - 21:15