О Б Я В А

 

        ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

 

                                     ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3 вакантни длъжности за oфицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища в страната и  чужбина.

 

Основни изисквания – ОКС бакалавър по специалност „Геодезия“  или „Маркшайдерство и геодезия“, физически здрави, неосъждани, на възраст до 40 г.,да не са освобождавани от военна служба поради наложено наказание ,,уволнение”, разрешение за достъп до класифицирана информация  с ниво ,,секретно”.

 

Срок за подаване на документите 16.01.2017г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Monday, January 16, 2017 - 17:00