О Б Я В А

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН– СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ - 115 /06.02.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени  30 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили” в гарнизон Пловдив.

 

Основни изисквания-средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от военна служба).

 

Срок за подаване на документите 31.03.2017г.

 

             За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

 

Friday, March 31, 2017 - 14:00
Категория: