О Б Я В А

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 129/07.02.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантна длъжност за oфицер във военно формирование 48960 - София за приемане на военна служба на лице ,завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

 

Основни изисквания – ОКС бакалавър по специалност ,,Фармация”  или ,,Ветиринарна медицина”, физически здрав, неосъждан,  към датата на сключване на договора за военна служба ненавършил 40 г.

 

Срок за подаване на документите 10.04.2017г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Monday, April 10, 2017 - 17:45