О Б Я В А

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН– СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-391/24.04.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени   2 вакантни длъжности за oфицери  и 3 за сержанти в НВУ,,Васил Левски” за приемане на военна служба на офицери и сержанти ,които са изпълнявали военна служба.

 

Основни изисквания – да имат висше образование от професионално направление ,,Военно дело”-за офицерите и средно или по-високо образование за сержантите, физически здрави, неосъждани, на възраст до 50 г.,да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред.

 

Срок за подаване на документите 09.06.2017г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Friday, June 9, 2017 - 07:45