Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността:Ръководител звено вътрешен одит