Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник на сектор УТЗЕИ