П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2017г.

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 НА БИЗНЕСА,  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ И  ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА 

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 25, ал.6 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово отправям покана за публично обсъждане на Проекта на бюджет 2017г. на Община Дулово.

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ     НА 16.01.2017г. (понеделник) от          17 часа - зала № 1 в сградата на                         Община Дулово.

 

Материали по Проекта на бюджет 2017г. на Община Дулово са налични в

деловодството на Общинска администрация - с адрес: ул. „Васил Левски” № 18

и сайта на общината www.dulovo.bg

 

ВЪПРОСИ МОЖЕТЕ ДА ЗАДАВАТЕ И НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС   bdulovo17@abv.bg

 

 

 

ОЧАКВАМ ВИ !

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД

кмет на Община Дулово

Monday, January 16, 2017 - 17:00
Категория: