Със заповед № ОХ- 134/13.02.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантнa длъжност за офицер в Съвместното командване на силите

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 134/13.02.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена   1 вакантнa длъжност за офицер  в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице ,завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.

 

Основни изисквания – да има висше образование по специалността, физически здраво, неосъждано , годно за военна служба, на възраст до 40 г.(50 г за лица отговарящи на условията на чл.141,ал 6 от ЗОВСРБ),психологично пригодно ,да няма друго гражданство.

 Срок за подаване на документите 23.03.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Friday, March 23, 2018 - 17:30
Категория: