Със заповед № ОХ- 772/14.08.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 35 вакантни длъжности за oфицери и 9 за сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища в страната и чу

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН– СИЛИСТРА

              гр. Силистра, 7500, ул.”Г.С. Раковски” № 16, тел. 086 833 257

 

 

 

 

 

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 772/14.08.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 35 вакантни длъжности за oфицери и  9 за сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба  на лица,завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

 

Основни изисквания:

- за офицери-магистър-лекар.

- за сержанти-,,професионален бакалавър по...”.

- на възраст до 40 г. за длъжности за офицери и 33 г. за длъжности за сержанти.

 - физически здрави, неосъждани.

 - психологически пригодни.

 

Срок за подаване на документите 29.09.2017г.

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините

Friday, September 29, 2017 - 12:15