Щъркелите бяха пуснати сред природата

В присъствието на кмета на община Дулово, д-р Юксел Ахмед, служители от Регионалната инспекция по околна среда и водите(РИОСВ)- Русе  поставиха алуминиеви пръстени на спасените щъркели, които бяха приютени в гаража в сградата на общината. През 8-те дни за тях се грижиха работници от общината, храната, основно риба, също бе осигурена от общината. В момента на слагането на пръстените техния брой бе 33, като единия е със счупен крак и ще бъде отнесен в Стара Загора в Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове „Зелени Балкани“. Сред щъркелите имаше и един, който има пръстен поставен в Германия. След опръстеняването птиците бяха пуснати в природата, а този момент бе сниман и от еколозите, и от медии.

Категория: 
Съобщения