„КАОЛИН”ЕАД направи поредно дарение за дуловската болница

В навечерието на светлия празник Великден, АГО към МБАЛ Дулово получи дарение-апаратура от „Каолин”ЕАД. Това е поредния дарителски жест, който фирмата прави към дуловската болница. Преди две години „Каолин”ЕАД подари апаратура за хирургичното отделение.

АГО получи ултразвуков скенер ANASONIK-C5Pro с два трансдюсера-конвексен(3С6С) и ендовагинален(6Е1С). Към скенера има  видеопринтер „Мицубиши”Р93Е. Отделението се сдоби и с електронож”Kentamed hARTT 300” със стандартен комплект принадлежности и биполярен кламп.

 

Д-р Любомир Минков-началник на АГО към МБАЛ-сподели, че тази апаратура ще подобри диагностиката и ще улесни оперативната дейност на отделението. По този начин поставяйки по-точни диагнози(чрез скенера) и ако се наложи оперативна дейност(чрез електроножа) се спестява време, намалява се риска от усложнения и кръвозагуба, съкращава се продължителността на операцията. Това е огромна помощ за нас като екип, но най-вече за пациентките от общината и близките населени места и от съседните области. От 26 години съм акушер-гинеколог и винаги през годините сме имали проблем с техническото осигуряване на нашата дейност. Времето показва, че без технологиите в медицината и тяхното реално прилагане в ежедневната ни практика ние не сме конкурентноспособни. Затова сърдечно благодаря на инициатора за това дарение-д-р Юксел Ахмед, кмет на Община Дулово и най-вече на дарителите от „КАОЛИН”ЕАД.  Чрез тази техника отделението е готово да посрещне непрекъснато нарастващия брой  пациентки в АГО-Дулово и техните очаквания и изисквания за качествено медицинско обслужване.

 

Управителят на МБАЛ-Дулово, д-р Константин Попов, подчерта, че това е голяма придобивка за АГО и за болницата, като по този начин се прави много по-добра, по-прецизна дейност по диагностиката и най-вече се подобрява и повишава качеството на лечението и медицинското обслужване на пациентките.”Отново искам да припомня,че ние обслужваме не само жителите от 27-те населени места на община Дулово, но и хората от съседните общини. Поредният акт на дарение на „КАОЛИН”ЕАД повишава качеството на нашата дейност като цяло и е знак за доверие към нас и нашата отговорна работа в името на опазване здравето и живота на хората”.

От началото на 2018 година до момента в дуловското АГО са проплакали 33 бебета.

(При снимането на скенера-д-р Минков правеше преглед на бъдеща майка на близнаци)

ВАНЯ ПЕТРОВА