ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - СИЛИСТРА

О Б Я В А

Със заповед № КВ-24/15.01.2016 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 80 вакантни длъжности за матроси във ВМС и 3 вакантни длъжности за матроси във ВВМУ ,,Н.Й.Вапцаров” Варна.

Основни изисквания-средно образование, физически

здрави, неосъждани, на възраст до 32 г. (47г. за

освободени от военна служба).

Срок за подаване на документите 26.02.2016г.

 

 

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офис за военен отчет в общинaта 

Friday, February 26, 2016 - 17:30
Категория: