ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, БЮЛЕТИНИ И МАТЕРИАЛИ

ГРАФИК

ЗА ПРЕДАВАНЕ ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, БЮЛЕТИНИ И МАТЕРИАЛИ

И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА,

КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО НАЧАЛОТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН – 26.03.2017 г.

ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН – 25.03.2017 г. /събота/

по ред

ЧАС

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

1.

14.30

201000 409

ЧЕРНИК

2.

14.30

201000 410

ЧЕРНИК

3.

14.30

201000 411

ЧЕРНИК

4.

14.30

201000 442

ОВЕН

5.

14.30

201000 413

ВОДНО

6.

14.30

201000 423

ПРОЙНО

7.

15.00

201000 440

ВОКИЛ

8.

15.00

201000 441

ВОКИЛ

9.

15.00

201000 438

ОКОРШ

10.

15.00

201000 439

ОКОРШ

11.

15.00

201000 434

ДОЛЕЦ

12.

15.00

201000 437

ПАИСИЕВО

13.

15.00

201000 435

БОИЛ

14.

15.00

201000 436

ОРЕШЕНЕ

15.

15.30

201000 427

ЧЕРНОЛИК

16.

15.30

201000 428

ЧЕРНОЛИК

17.

15.30

201000 417

ЗЛАТОКЛАС

18.

15.30

201000 429

ПРАВДА

19.

15.30

201000 430

ПРАВДА

20.

15.30

201000 431

ЯРЕБИЦА

21.

15.30

201000 432

ЯРЕБИЦА

22.

15.30

201000 433

РУЙНО

23.

16.00

201000 414

ЧЕРКОВНА

24.

16.00

201000 419

МЕЖДЕН

25.

16.00

201000 420

ВЪРБИНО

26.

16.00

201000 422

КОЗЯК

27.

16.00

201000 421

ТАСЛАКОВО

28.

16.00

201000 418

КОЛОБЪР

29.

16.30

201000 424

РАЗДЕЛ

30.

16.30

201000 425

СЕКУЛОВО

31.

16.30

201000 415

ГРЪНЧАРОВО

32.

16.30

201000 416

ПРОХЛАДА

33.

16.30

201000 426

СКАЛА

34.

17.00

201000 401

ДУЛОВО

35.

17.00

201000 402

ДУЛОВО

36.

17.00

201000 403

ДУЛОВО

37.

17.00

201000 404

ДУЛОВО

38.

17.00

201000 405

ДУЛОВО

39.

17.00

201000 406

ДУЛОВО

40.

17.00

201000 407

ДУЛОВО

41.

17.00

201000 408

ДУЛОВО

42.

17.00

201000 412

ДУЛОВО

 

Съгласувано, /п/

Рейхан Узунов, секретар на общината

ЦК/ПАО