ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, БЮЛЕТИНИ И МАТЕРИАЛИ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

ГРАФИК

ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, БЮЛЕТИНИ И МАТЕРИАЛИ

И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА,

КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО НАЧАЛОТО НА ИЗБОРНИЯ ДЕН – 06.11.2016 г.

ПРЕЗИЗБОРЕН ДЕН – 05.11.2016 г. /събота/

по ред

ЧАС

СЕКЦИЯ №

НАСЕЛЕНО МЯСТО

1.

15.00

409

ЧЕРНИК

2.

15.00

410

ЧЕРНИК

3.

15.00

411

ЧЕРНИК

4.

15.00

442

ОВЕН

5.

15.00

440

ВОКИЛ

6.

15.00

441

ВОКИЛ

7.

15.00

438

ОКОРШ

8.

15.00

439

ОКОРШ

9.

15.00

434

ДОЛЕЦ

10.

15.00

437

ПАИСИЕВО

11.

15.00

435

БОИЛ

12.

15.00

436

ОРЕШЕНЕ

13.

15.30

413

ВОДНО

14.

15.30

423

ПРОЙНО

15.

15.30

427

ЧЕРНОЛИК

16.

15.30

428

ЧЕРНОЛИК

17.

15.30

417

ЗЛАТОКЛАС

18.

15.30

429

ПРАВДА

19.

15.30

430

ПРАВДА

20.

15.30

431

ЯРЕБИЦА

21.

15.30

432

ЯРЕБИЦА

22.

15.30

433

РУЙНО

23.

16.00

414

ЧЕРКОВНА

24.

16.00

419

МЕЖДЕН

25.

16.00

420

ВЪРБИНО

26.

16.00

422

КОЗЯК

27.

16.00

421

ТАСЛАКОВО

28.

16.00

418

КОЛОБЪР

29.

16.30

424

РАЗДЕЛ

30.

16.30

425

СЕКУЛОВО

31.

16.30

415

ГРЪНЧАРОВО

32.

16.30

416

ПРОХЛАДА

33.

16.30

426

СКАЛА

34.

17.00

401

ДУЛОВО

35.

17.00

402

ДУЛОВО

36.

17.00

403

ДУЛОВО

37.

17.00

404

ДУЛОВО

38.

17.00

405

ДУЛОВО

39.

17.00

406

ДУЛОВО

40.

17.00

407

ДУЛОВО

41.

17.00

408

ДУЛОВО

42.

17.00

412

ДУЛОВО

 

ЦК/ПАО