Наближава крайния срок за подаване на декларации за физическите лица.

Национална агенция за приходите напомня, че на 30.04.2018г. изтича срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица, получени  през 2017г.

В същия срок трябва да се плати и дължимия данък, след приспадане на направените авансови вноски.

Ползването на данъчни облекчения е при условие, че задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. От НАП препоръчват във връзка с това, всяка фирма или физическо лице периодично да проверява онлайн за задължения, дължими към Агенцията и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става чрез издавания от Агенцията безплатен персонален идентификационен код (ПИК) и с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за е-услуги на НАП.

 

От началото на годината до момента, в НАП Силистра са подадени  общо 4735 годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица, като 998 от тях са  подадени по електронен път с КЕП, а 1658 – с ПИК.

Неподаването на декларациите в срок се санкционира, като минималната глоба е до 500 лева, а при повторно нарушение – до 1000 лв.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета, както  и  с  пощенски запис.

От месец февруари НАП предлага за своите клиенти нова услуга за плащане на задължения към бюджета без банкови комисионни и такси -  чрез ПОС терминали. Това може да стане на место във всеки офис или чрез портала за електронни услуги на НАП – виртуален ПОС.

Повече информация за попълването и подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица може да се получи от сайта на НАП на адрес http://www.nap.bg/  , или на телефона за информация на НАП -  0700 18 700 на цената на един градски разговор.